תקנון אתר

1. כללי

1.1. אתר האינטרנט www.vocal-call.com (“האתר”) שפותח, מופעל ומתוחזק באמצעות רוני שקלים תחת המותג Vocal Call ע”פ: 305673022 (“החברה”), והוא משמש כאתר למסחר אלקטרוני לרכישת קורסים דיגיטליים בנושא פיתוח קול ושיעורי פיתוח קול פרטיים (“מכירות”).

1.2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, הוראות תקנון זה יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה. לפיכך, הנך מתבקש לקרוא בעיון את מלוא תקנון זה.

1.3. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. במידה ואינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש נדרש לא לעשות כל שימוש באתר זה.

1.4. תקנון זה בו נכתב בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

1.5. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש בעת עיון בתקנון ולא ישמשו בפרשנותו.

1.6. התכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתר סלולארי ו/או טלוויזיה ו/או כל אמצעי אחר ו/או אתרים אחרים מלבד האתר, בין שהינם תחת ניהולה של רוני שקלים ובין אם לא, או לכל צורך חוקי אחר ככל שקיים או יהיה קיים בעתיד, והוראות תקנון זה יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור ו/או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור.

2. אודות המכירות

2.1. החברה מאפשרת לך לרכוש באמצעות האתר מוצרים אשר רוני שקלים הקימה ויצרה בדרך נוחה, זמינה, מהירה, קלה ובמחירים הוגנים.

2.2. עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג “דף המוצר” המפרט את שמו המסחרי של המוצר או השירות המוצע למכירה, מחיר המכירה, מפרט המוצר, תנאי ומועדי אספקה, תנאי תשלום וכל פרט רלוונטי נדרש (” דף המוצר”).

2.3. עוד טרם ביצוע הזמנה של מוצר או שירות (“פעולה”) תדרש לבצע הרשמה לאתר תוך הזנת דואר אלקטרוני וסיסמא וגם להקליד פרטים בסיסיים כגון מין, שם פרטי, שם המשפחה, כתובת, תאריך לידה, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, ופרטים נוספים, אם וככל שידרשו. מרגע זה הופך המשתמש למבצע הפעולה (“הלקוח” או “מבצע הפעולה”). על מנת שההזמנה אכן תבוצע במהירות וללא תקלות אנא הקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

2.4. מיד בתום ביצוע הפעולה תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תשלח הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. במידה ואושרה, תירשם הזמנה זו במחשבי החברה וניתן יהיה לראותה תחת הקישור “ההזמנות שלי” שבאתר. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 24 שעות מרגע סיום הליך המכירה.

יובהר ויודגש, כי רק אישור בדבר ביצוע העסקה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלוונטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, סכום השולם, מועד ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל החברה. הרישום שנרשם במחשבי החברה יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.

מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות לחברה בבקשה לשינוי פרטי החיוב, לרבות מספר התשלומים. החברה, תבצע את השינוי בהתאם ובכפוף למדיניות הנהוגה באותה עת בחברות האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את החברה בעמלה בגין ביצוע הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.

לתשומת ליבך: הגשת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית וכל העושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

2.5. בכל מקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה על כך. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר בוואטסאפ או באימייל עם מוקד שירות הלקוחות של האתר לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע”י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. באם לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 2 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה החברה זכאית לבטל את ההזמנה.

2.6. במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, אלא באמצעות הטלפון, ייצור עמו נציג האתר קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי. הפעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחושבו מועדי המשלוח הדיגיטלי רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש כי היה ומבצע הפעולה בחר באפשרות לפיה נציג האתר ייצור עמו קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או לדואר האלקטרוני של האתר בתוך 2 ימי עסקים ממועד הפניה, תהיה לייב החברה לבטל את ההזמנה.

2.7. לתשומת ליבך: המוצרים השונים המוצעים באתר מצויים ומוחזקים בכל עת במלאי של החברה.

עם זאת, יובהר כי החברה עושה כמיטב יכולתה כדי לוודא שהמוצרים המוצגים למכירה באתר יימצאו במלאי במועד הצעת המוצרים למכירה ועד למועד אספקתם. כמו כן, עם קבלת הזמנה מלקוח למוצר, החברה מחייבת לשריין את המוצר בעבור הלקוח כנגד ההזמנה כך שיהיה זמין ומוכן לאספקה ללקוח במועד הקבוע בדף המכירה.

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין ההוראות הכלליות הנוגעות למכירות לבין הוראות ספציפיות שנקבעו להלן בתקנון ביחס לסוג מסוים של מכירה, יגברו ההוראות הספציפיות הנוגעות לאותה המכירה.

2.8. ניתנת הרשאה לקבלת גישה באופן זמני לאחד מקורסי האתר לצפייה אישית ולא מסחרית בלבד לזמן מוקצב וידוע מראש מרגע רכישת הקורס כדלקמן:

  • – “מתחילים מהבסיס”: 6 חודשים
  • – “קול חופשי”: 14 חודשים
  • – “הכל מהקול”: 20 חודשים

זוהי הענקת רישיון, לא העברת בעלות, ותחת רישיון זה אינך רשאי:

לשנות או להעתיק את החומרים; להסיר כל זכויות יוצרים או סימנים קנייניים אחרים מהחומרים; אוֹ להעביר את החומרים לאדם אחר או ‘לשקף’ את החומרים בכל שרת אחר.

רישיון זה יסתיים אוטומטית אם תפר אחת מההגבלות הללו ועשוי להסתיים על ידי החברה בכל עת. עם הפסקת הצפייה שלך בחומרים אלו או עם סיום רישיון זה, עליך להשמיד כל חומר שהורדת שברשותך בין אם בפורמט אלקטרוני או מודפס.

2.9. החומרים באתר בית הספר מסופקים ‘כמו שהם’. בית הספר אינו נותן אחריות, מפורשת או משתמעת, ובכך מתנער ומבטל את כל האחריות האחרות, לרבות, ללא הגבלה, אחריות משתמעת או תנאים של סחירות, התאמה למטרה מסוימת, או אי-הפרה של קניין רוחני או הפרה אחרת של זכויות. כמו כן, בית הספר אינו מתחייב או מציג מצגים כלשהם בנוגע לדיוק, התוצאות הסבירות או המהימנות של השימוש בחומרים באתר האינטרנט שלו או הקשורים אחרת לחומרים אלו או באתרים המקושרים לאתר זה.

2.10. בשום מקרה בית הספר לא יישא באחריות לנזקים כלשהם (לרבות, ללא הגבלה, נזקים בגין אובדן קולי, נזקים פיזיים/נפשיים מכל סוג שהם) הנובעים משימוש או חוסר יכולת להשתמש בחומרים באתר Vocal Call, גם אם Vocal Call או מורשה מטעמו קיבלו הודעה בעל פה או בכתב על אפשרות של נזק כזה. מכיוון שתחומי שיפוט מסוימים אינם מתירים הגבלות על אחריות משתמעת, או הגבלות של אחריות לנזקים תוצאתיים או מקריים, ייתכן שהגבלות אלה לא יחולו עליך.

3. שיטות המכירה

א. מכירה רגילה
3.1. מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש.

3.2. מבצע הפעולה בוחר מוצר (מומלץ לעיין בדף המוצר בטרם ביצוע הקניה) ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.

3.3. במכירה רגילה רשאי מבצע הפעולה למסור את פרטי כרטיס האשראי באמצעות הטלפון. לצורך כך עליו להשלים את הליך המכירה ולבחור ב”אופן התשלום” את האפשרות לפיה נציג לקוחות של Vocal Call ייצור עמו קשר טלפוני. מכירה תיחשב כמושלמת רק לאחר שנוצר קשר טלפוני בין נציג האתר לבין מבצע הפעולה בה ימסור מבצע הפעולה את פרטי האשראי ויקבל את אישור הנציג כי המכירה הושלמה.

3.4. יובהר ויודגש כי השלמת הליך מכירה באמצעות הטלפון כאמור, מותנה בכך שהמוצר המוצע למכירה יהא קיים במלאי בעת השלמת הליך המכירה.

 

ב. מכירות מיוחדות
3.5. החברה תהא רשאית להפעיל מכירות מכל סוג שהוא עבור לקוחות מסוימים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובתנאים שייקבעו על ידה מעת לעת.

3.6. הוראות תקנון זה יחולו על מכירות אלו בשינויים המחייבים.

3.7. לקוחות שאינם נמנים על הלקוחות המסוימים אליהם פונה המכירה המיוחדת לא יוכלו להשתתף במכירה כאמור ולא תהיה להם בעניין זה כל טענה דרישה או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

3.8 לקוחות אשר רכשו מוצר טרם המבצע המיוחד, לא יוכלו להזדכות על ההפרש.

4. מועדי המכירה

4.1. במכירה רגילה ניתן לרכוש מוצרים 24 שעות ביממה 365 יום בשנה.

4.2. במידה שלא תתקבלנה הצעות עבור המוצרים/ שירותים המוצעים למכירה (תהא סוג המכירה אשר תהיה), רשאית החברה על פי שיקול דעתה לשנות את מועד סיום המכירה ו/או לבטלה בכל עת וללא הודעה מראש.

 

5. שירות לקוחות

5.1. בשאלות לגבי המוצרים והשירותים המוצגים באתר, כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על תפעול המוצר, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים או שירותים שיירכשו על ידך באתר, אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי שירות הלקוחות של האתר, אשר ישמחו לעזור ולהפנות אותך אף במקרה הצורך לנציגי הספק הרלוונטי למוצר.

5.2. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של האתר.

בוואטסאפ 054-5759789 , או בדואר אלקטרוני Vocalcall.info@gmail.com

נציגי שירות הלקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

 

6. כשרות להשתמש באתר

6.1. כל משתמש רשאי להשתתף בהליכי מכירות באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

6.1.1. המוצרים והשירותים של Vocal Call אינם מיועדים לילדים מתחת לגיל 13

6.1.2. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

6.1.3. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

6.2. חל איסור מוחלט על עובדי החברה ו/או על מי שקשור עימם מלהשתתף במכירות של מוצרי או שירותי הספק באתר.

6.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה, רשאית למנוע ממבצע פעולה מלהשתתף במכירות באתר ו/או מלהגיש הצעות, באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:

6.3.1. מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

6.3.2. מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון;

6.3.3. מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;

6.3.4. מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;

6.3.5. בכוונת מבצע הפעולה לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו יזכה לצד ג’ ו/או לסחור בו.

 

7. מדיניות פרטיות

לתשומת ליבך: החברה מתחייבת שלא להעביר כל פרט שהוא, פרטים כללים או אישיים או מפרטי כרטיס האשראי (או כל אמצעי תשלום אחר) לשום חברה אחרת או כל צד שלישי אלא לצורך השלמת העסקה ו/או בהתאם לסעיפים הבאים.

7.1. כדי לרכוש מוצר, יש לבחור תחילה שם משתמש וסיסמה אישית, אשר תלווה אותך בכל הרכישות ו/או השימוש באתר. לאחר מכן הנך מתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.

7.2. לתשומת ליבך: שם המשתמש והסיסמא האישית נועדו לשימושך בלבד והינך נדרש לשמור על סודיותם. אם תבחר להעבירם לאחר או לאפשר לאחר לעשות בהם שימוש, בכל דרך שהיא, החברה תהא רשאית להניח שכל מי שביצע פעולה באמצעות שם המשתמש והסיסמא האישית שלך עשה כן על פי הרשאה ממך. בכל מקרה, החברה לא תישא באחריות לכל פגיעה בפרטיותך שתיגרם עקב שימוש לא מורשה כאמור בשם המשתמש ובסיסמתך האישית.

7.3. למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר באתר במועד הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות הלקוח במהלך הגלישה, ייאגרו במאגרי המידע של האתר. ברישומו לאתר ושימוש בו המשתמש מאשר לחברה לאגור מידע כאמור וכן להעביר, ככל שיידרש.

מעבר לשימוש הנ”ל החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם, אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. החברה תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.

7.4. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותה של החברה.

7.5. לתשומת ליבך: החברה מכבדת את פרטיותך. אם אינך מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות מהחברה, תוכל להסיר בכל עת את פרטיך מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר לך במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון שתקבל מהחברה.

דע: הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים כאמור מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי הנוגע לכלל סוגי המכירות ולכלל פלטפורמות הפעילויות באתר, לרבות פלטפורמת פעילות אחרות אשר תהיינה זמינה באתר בכל עת.

לתשומת ליבך: לחברה אין אפשרות או יכולת לדעת האם הינך עושה שימוש בכתובת דואר אלקטרוני המשותפת גם למשתמשים אחרים. בעצם הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני, הינך מאשר ומתחייב בפני החברה כי ניתנה לך הסכמתם כאמור של כל המשתמשים האחרים בכתובת הדואר האלקטרוני הנ”ל וכי הסכמתך כאמור מהווה הסכמה גם מצידם לקבלת הודעות שיווקיות בדואר אלקטרוני מהאתר.

7.6. החברה תהא רשאית להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו”ב) במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך.

7.7. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב”עוגיות” (“cookies” – קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של האתר על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש באמצעות הדפדפן שלך) על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי ה”עוגיות” אינן מכילות כל מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב “עוגיות” או שיימחקו.

 

8. ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה

8.1. ביטול קורס דיגיטלי: מאחר והמוצר שנקנה ניתן להעתקה, שעתוק ושכפול, מדובר במקרה בו לא ניתן לבטל עסקה צרכנית, ולכן אין אפשרות לביטול העסקה.

יחד עם זאת, אם יוכח כי הלקוח לא פתח את הקישור לקורס, הוא יוכל לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום הרכישה על פי חוק. רישומי המערכות של החברה יהוו ראיה לפתיחה או אי פתיחת הקישור לקורס.

8.2. ביטול שיעור פרטי: 

  • שיעור בודד: 
  • ביטול רכישת שיעור פרטי בודד, במידה שלא נוצל, אפשרי רק עד 24 שעות לפני מועד השיעור – מאוחר מכך ייחשב השיעור כשיעור שהתקיים ויהיה בתשלום מלא.
  • חבילת 4 שיעורים: ביטול חבילת השיעורים וקבלת החזר כספי לאחר הרכישה תתאפשר עד חצי שנה לאחר ביצוע הרכישה. סכום ההחזר הינו הסכום היחסי מסך השיעורים שעדיין לא נוצלו מתוך חבילת השיעורים.

8.3. בעת ביטול עסקה בהסכמת החברה שלא עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש”ח לפי הנמוך ביניהם. 

8.4. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, וכספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול.

8.5. לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר.

8.6. החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת ביטול החיוב שמסר העסק לחברת האשראי.

 

9. אחריות

אחריות בגין מוצרים/שירותים

החברה מאפשרת לך לרכוש באמצעות האתר מוצרים אשר היא מייצרת בעצמה על סמך ידע וניסיון בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים. לפיכך, ומבלי לגרוע באמור בתקנון זה, החברה ו/או מי מטעמה אחראים על השירות והאחריות למוצרים המוצעים ומסופקים באתר לאחר מכירתם.

עם זאת, יובהר כי החברה עושה מאמצים לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד ומקיימת בקרה שוטפת על השירות הניתן על ידם למשתמשים באתר. במקרה שתתקבלנה תלונות מצד הלקוחות בגין האמור לעיל, תפעל החברה במאמצים סבירים ומקובלים אל מול הספקים בכדי לנסות ולפתור את התלונות באופן המיטבי לטובת הלקוח.

 

10. תנאים נוספים

10.1. Vocal Call אינה יכולה ואינה מבטיחה רמת הצלחה של המשתתף. השגת תוצאות תלויה במספר גורמים, כולל המיומנות, הידע, היכולת, המסירות, הפוטנציאל והמצב הקולי הנתון בעת רכישת המוצר, מכיוון שגורמים אלו שונים בין לקוחות Vocal Call. החברה אינה יכולה ואינה מבטיחה את הצלחתו, רמת ההכנסה או יכולתו של המשתתף להרוויח הכנסות, והלקוח לבדו אחראי לפעולות ולתוצאות בחיים ולעסקיו. ללקוח צריך להיות ברור שעל פי חוק Vocal Call אינה מבטיחה כי הלקוחות ישיגו תוצאות כלשהן מהרעיונות או המודלים שלנו שהוצגו על ידי הקורסים הדיגיטליים והשיעורים הפרטיים, וכי היא אינה מציעה ייעוץ משפטי, רפואי, פסיכולוגי או פיננסי מקצועי.

10.2. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

 

11. שונות
11.1. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט: תל-אביב – יפו, מרכז, חיפה, נצרת, באר שבע וירושלים.

11.2. התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 23/11/2023 וניתן לשינוי בכל עת ע”י החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

 

רוני שקלים וצוות האתר מאחל לך קניה נעימה ובטוחה ובכל שאלה תמיד תוכלו לפנות עלינו לקבלת הסברים נוספים.

 

 

 

 

 

pattern_circle_green_feel

עוד שאלות?

מחכים לשמוע מכם